Ambient in Dom plus

Sušenje in sanacija stavb po poplavah

Sušenje in sanacija stavb po poplavah

Za vse deležnike, vpletene pri odpravi posledic po katastrofalni vodni ujmi, so na Gradbenem inštitutu ZRMK oblikovali krajše napotke oz. usmeritve s prvimi ukrepi ob poplavah, ko voda že odteče in pričnemo z odstranjevanjem in čiščenjem prostorov in okolice. Več informacij najdete v krajši brošuri z naslovom Sušenje in sanacija stavb po poplavah.