Ambient in Dom plus

Učna pot lesene montažne gradnje

Razstava je pripravljena kot učna pot skozi prikaz različnih sistemov lesene montažne gradnje.

Vsak sistem bo predstavljen na razstavnem prostoru, ki bo oblikovan kot pot od enega do drugega proizvajalca, ki bo predstavljal določen sistem lesene montažne gradnje. Vsak proizvajalec bo predstavil svoj model (prerez, tipični element), na panoju bo podal osnovne bistvene podatke, na digitalnem ekranu pa bo nabor izvedenih objektov v foto in video obliki.

VEČ O RAZSTAVI

Bivanje z lesom

Razstavo je pripravilo podjetje SLOWOODLIFE in spodbuja pozitivni odnos do lesa in popularizira gradnjo z lesom. Na njej bo predstavljen izbor kakovostnih lesenih objektov in izdelkov iz lesa, postavljenih v različnih geografskih in ekonomskih okoljih.

Slovenska arhitektura in prostor 2024 - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Objavljen je razpis za priznanja ZAPS in sodelovanje na pregledni razstavi članov ZAPS »Slovenska arhitektura in prostor 2024«.

Letošnja pregledna razstava arhitekturnih dosežkov bo gostovala na Glavnem trgu v Novem mestu, ter se nato preselila na Gospodarsko razstavišče na Sejem Ambient in Dom plus.

Top ideje

Razstava in borza kreacij mladih in obetavnih kreativcev

Top ideje v ospredje postavljajo zavedanje ustvarjalnega kapitala mladih. Ob tem ne gre zgolj za iskanje izdelkov ali medijsko izpostavljenost posameznikov, temveč za širše multidisciplinarno sodelovanje različnih deležnikov, ki naj skupaj iščejo rešitve za prihodnost.

Natečaj Prastol

Festival lesa razpisuje natečaj za oblikovanje lesenega stola kot poklon kočevskemu pragozdu. Cilj je oblikovati funkcionalen in ergonomsko oblikovan stol, ki bo poleg osnovne uporabnosti tudi ozaveščal uporabnika o pomembnosti harmoničnega sobivanja človeka z naravo.

Namen natečaja ni le oblikovanje samega izdelka, temveč tudi pripeljati zgodbo do končnega izdelka, ki je izdelan s sodobnimi orodji in pripravljen za širšo distribucijo. Do sedaj je na natečaju sodelovalo že več kot 500 oblikovalcev iz 60 različnih držav po svetu. Trije zmagovalni predlogi, izbrani s strani komisije, prejmejo predprodukcijske prototipe kot nagrado.

Na Gospodarskem razstavišču bo razstavljen izbor iz omenjenega natečaja.

Čar lesa

Razstava Čar lesa Biotehniške fakultete promovira in spodbuja predelavo in rabo lesa. Namen razstav je ozaveščanje potrošnikov o trajnostnem pomenu lesnopredelovalne industrije in uporabe lesnih izdelkov. Izdelki iz lesa največ prispevajo k varovanju okolja in znižanju emisije ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, kar je bistveno za obvladovanje podnebnih sprememb. Zato postaja les kot biomaterial v ospredju ekonomske politike EU, ki bo v naslednjih letih ciljno spodbujala »zeleno« lokalno gospodarstvo, kar je še zlasti pomembno za Slovenijo.